Filosofi

I filosofinätverket tar vi upp de klassiska filosofiska frågorna – vad är rätt och fel? vad är kunskap? hur är verkligheten beskaffad? etc – och undersöker hur dessa kan förstås i ljuset av en klassisk kristen teologi. Vi tar också upp teologiska ämnen som Guds existens och natur, treenigheten och inkarnationen samt reflekterar filosofiskt över dessa.

Medverkande: Joakim Arting, Sebastian Ibstedt, André Juthe, Stefan Lindholm och Mats Selander.

Fredag

13.30 Välkommen och introduktion.

13.50 Ett nytt kosmologiskt gudsargument (André Juthe)

14.30 Paus

14.40 Kan en ateist resonera moraliskt? Om det kantianska moraliska gudsargumentet (Mats Selander)

Lördag

10.30 Naturvetenskap och kristen tro (Alister McGrath) tillsammans med Apologetiknätverket

13.30 Det svåra med att tala om en enkel gud: om gudomlig enkelhet (Stefan Lindholm)

14.20 Paus

14.30 Om gudsargument från medvetandet (Joakim Arting)

15.20 Avslutning