Filosofi

I filosofinätverket möter vi några av de klassiska filosofiska frågorna och ser på hur den kristna tron kan hjälpa oss att svara på dem. Vi vill bereda rum för förståelse av filosofins relevans för kristen tro och för våra liv. Föredragen ska pedagogiskt introducera de grundläggande begreppen och argumenten inom några klassiska filosofiska områden som vi sedan för ett gemensamt samtal kring. Både de som har läst och de som inte har läst filosofi är välkomna!

Fredag

13.30-14.00     Introduktion: ”Varför filosofi?” Gemensamt samtal

14.00-14.45     ”Skepticism: Kan man veta något överhuvudtaget?” Stefan Lindholm

14.45-15.30     ”Kunskapsteori I: Så vad är då kunskap egentligen?” André Juthe

Lördag

10.30-11.15     ”Kunskapsteori II: Kan vi veta att vi vet något?” Mats Selander

11.15-12.00     ”Etik: Vad är ett gott liv?” Stefan Lindholm

13.30-14.15     ”Metafysik: Har människan en fri vilja?” André Juthe

14.15-15.00    ”Meningen med livet: Varför är vi här?” Mats Selander

15.00-15.30    Gemensam diskussion och avslutning