Filosofi

I filosofinätverket tar vi upp de klassiska filosofiska frågorna – vad är rätt och fel? vad är kunskap? hur är verkligheten beskaffad? etc – och undersöker hur dessa kan förstås i ljuset av en klassisk kristen teologi. Vi tar också upp teologiska ämnen som Guds existens och natur, treenigheten och inkarnationen samt reflekterar filosofiskt över dessa.

Medverkande: Joakim Arting, Sebastian Ibstedt, André Juthe, Stefan Lindholm och Mats Selander.

Föredragen kommer att behandla följande teman:

Kalāmargumentet i en statisk tidsmodell – fungerar det? (Sebastian Ibstedt)

Kan en ateist resonera moraliskt? Om det kantianska moraliska gudsargumentet (Mats Selander)

Det svåra med att tala om en enkel gud: om gudomlig enkelhet (Stefan Lindholm)

Om gudsargument från medvetandet (Joakim Arting)

Ett nytt kosmologiskt gudsargument (André Juthe)