APOLOGETIK

Välkommen till årets Apologetik-nätverk! Årets program ser ut så här:

Fredag

Pass I: 13:30 – 14:20: Introduktion av nätverket och deltagarna

Finns det apologetik i Gamla testamentet? (Stefan Gustavsson)

Pass II: 14:40 – 15:30

Människans behov av anknytning: Möjlighet och hinder för att öppna sig mot Gud (Marie Larsson)

Lördag

Pass III: 10:30 – 12:00

Varför så besatt av skuld och dåligt samvete? (Martin Helgesson)

Pass IV: 13:30 – 14:20 (50 min)

Hur ska vi förstå Gamla testamentets syn på slaveri? (Ray Baker)

Pass V: 14:40 – 15:30 (50 min)

Galileo och konflikten med kyrkan: Vad var det som hände? (Stefan Gustavsson)