Uppdrag: Guds rike
Svenskt ledarforum i Stockholm
12 - 13 mars 2021

Välkommen!

På grund av coronaläget har konferensen flyttats fram till 12–13 mars 2021. Vi återkommer med en ny anmälningsflik och eventuella uppdateringar av programmet. Boka gärna in de nya datumen så länge!

Det är med glädje och förväntan som vi i höst bjuder in till den tredje upplagan av Uppdrag: Guds rike. Konferensen, som hämtar sin inspiration från European Leadership Forum i Polen, är tänkt som en mötesplats för ledare och andra kristna som längtar efter att se Guds rike göra ett avtryck i sin egen samtid. Det övergripande temat för i år är: "Det kristna hoppet i en apokalyptisk tid."

Utöver de gemensamma samlingarna kommer vi att erbjuda sex olika nätverk (fördjupningsspår): Samhällspåverkan, Apologetik, Teologi, Kristna naturvetare, Förkunnare och Kristet företagande. Genom dessa vill vi vara med och utrusta dig som deltagare till ett liv som gör en skillnad för vårt land. Genom bön, samtal och gemenskap hoppas vi också att vi alla ska få hjälpa varandra till ett växande i tro, frimodighet och glädje i tjänsten.

Huvudlokalen för konferensen är Korskyrkan Stockholm. Vi kommer dock även att använda andra kyrkor i närheten. Pga corona räknar vi med att ta in max 70 deltagare på plats, så det är först till kvarn som gäller. De som inte får plats och/eller betalar den lägre deltagaravgiften erbjuds att vara med digitalt – preliminärt via Zoom.

Priset fram till 1 november är 600 kr, vilket inkluderar kvällsmat och fika (lunch på stan båda dagarna). Därefter höjs det till 650 kr. För digitala deltagare är priset 300 kr respektive 350 kr. För båda alternativen gäller att det är halva priset om du bara är med en av dagarna; skriv i så fall detta i din anmälan. Sista anmälningsdag är 15 november.

Arrangörer: Svenska Evangeliska Alliansen och Apologia tillsammans med Claphaminstitutet, Focus Business School, Korskyrkan Stockholm, Langham Sverige och Världen idag.


sponsor logos
focus logo

Program

Fredag

 

 
 
 

10:00

Incheckning och fika

10:30

Upptakt

11:00

Bibeltimme med Alister McGrath
"Faith and reason in the current debate –
how far have we come?"

12:00

Lunch på stan

13:30

Nätverk

15:30

Fika

16:00

Valbara seminarier

17:30

Middag

19:00

Kvällsmöte med Margunn S Dahle
"Tro och värderingar i Disneys universum –
varför angår det oss?"

20:30

Café

Lördag

09:00

Bibeltimme med Richard Hultmar och Olof Edsinger
"Den yttersta tiden"

10:00

Fika

10:30

Nätverk

 

 
 
 

12:00

Lunch

13:30

Nätverk

15:30

Fika

16:00

Valbara seminarier

17:30

Middag

19:00

Kvällsmöte med Stefan Gustavsson
"Jesu återkomst – varför dröjer han?"

20:30

Café

Nätverk

(Klicka på ikonerna för mer info!)

Samhällspåverkan

Svenska Evangeliska Alliansen

Apologetik

Apologia

Teologi

Kristna naturvetare

Claphaminstitutet

Förkunnare

Langham Sverige

Kristet företagande

Focus Business School

Seminarier

Fredag:

1. Digital teknik och samhällsdebatten – vad kan vi göra? - Johan Eriksson

I detta seminarium ges först en överblick över hur den digitala tekniken påverkar samhällsdebatten i stort. Därefter tittar vi närmare på fenomen som eko-kammare, nättroll och etiska utmaningar – men också på vilka möjligheter vi har att leda utvecklingen framåt, snarare än att bara acceptera dess konsekvenser. Johan Eriksson är entreprenör och författare och leder specialisterna på Google Sverige.

2. Naturalism i populärkulturen: ”The Big Bang Theory” som case study - Margunn Serigstad Dahle

Många bakgrundsuppfattningar i vår sekulära kultur gör att kristendomen verkar osannolik. Sådana antaganden presenteras dock sällan för oss genom argument. I stället absorberas de genom berättelserna och teman för underhållning och sociala medier. En viktig uppgift för kristna apologeter är därför att avslöja och utmana sekulära premisser i populärkulturen, som i den mycket populära TV-serien ”The Big Bang Theory”. (Repris från Apologetiknätverket.)

3. Islam och Guds rike - Annahita Parsan

Vad är det för skillnad mellan att vara medborgare i Guds rike och att tillhöra islam? Annahita Parsan delar erfarenheter från sin personliga resa och från de muslimer som hon själv har varit med och lett till tro på Kristus.

4. Mannen som kvinnans huvud – vad betyder det? - Olof Edsinger

På två ställen i Nya testamentet talas det om mannen som kvinnans ”huvud”. Hur detta uttryck ska tolkas har dock varit föremål för intensiv debatt – också bland evangelikala teologer. Vilka är de vanligaste synsätten, och vilka konsekvenser får de för mannens och kvinnans relationer i familj och församlingsliv? Hur relaterar apostelns ord till Bibelns undervisning om mannen och kvinnan som jämlika?

5. Hur fick vi Nya testamentets kanon? - Stefan Gustavsson

Samtliga kristna kyrkor är överens om att det är 27 olika skrifter som tillsammans utgör det vi kallar för Nya testamentet. Men varför just de texterna och inte andra? Var det kyrkan som gjorde urvalet – eller hur gick det till när vi fick NT? (Repris från Apologetiknätverket.)

6. Trafficking – ett inifrånperspektiv från Aten - Eva-Lena Hellmark

Eva-Lena Hellmark arbetar i Aten, Grekland, med organisationen Threads of Hope, som ger kvinnor som är utsatta eller i riskzonen för människohandel möjlighet till egen försörjning. I detta seminarium berättar hon om hur människohandeln ser ut och om hur vi som kristna kan bidra till en förändring.

7. Vilken plats har kristet företagande i kyrkan, missionen och samhället? - Marco Strömberg

Företagandet är motorn i ett fungerande samhälle. Det förser oss med varor och tjänster som möter människors behov, samtidigt som det ger möjlighet till arbete och försörjning. I Focus Business School tror vi att kristna har en kallelse att vara salt och ljus i näringslivet genom rättfärdigheten i Kristus samt genom att bekämpa fattigdom genom jobbskapande. Som företagare har vi dessutom en unik möjlighet att finansiera Guds verk i den tid vi lever i. Oavsett vad du själv jobbar med är du välkommen att låta dig inspireras av det kristna företagandets grunder! (Repris från nätverket Kristna företagare.)

Lördag:

8. Mission i 3D – nyckeln till mediaengagemang - Lars Dahle

Förändringar i media har drastiskt påverkat vårt sätt att leva under 2000-talet. Digital teknik har gjort det möjligt för nyheter och idéer från alla samhällsområden att spridas globalt och som ett resultat har vi fått en demokratisering av det offentliga samtalet. Därför blir det allt viktigare för kristna ledare att engagera sig i media som en del av vittnesbördet om Kristus.

9. Forever young? En kritik av transhumanismen - Stefan Lindholm

I detta seminarium skärskådar vi ”transhumanismen” – en bred rörelse som menar att vi genom dagens och framtidens tekniker ska kunna förändra vår egen natur och hela vår omgivning så att vi kan leva för evigt, bli lyckligare, smartare, starkare och snyggare. Förutsättningen för detta är den artificiella intelligensen, som snart förväntas nå en självmedvetenhet och intelligens som radikalt överstiger människans. Men kan och bör vi skapa en teknologi som ger oss övermänskliga förmågor? Och får man mixtra med skapelsen på det sätt som transhumanisterna önskar?

10. Låt ditt rike komma: Olika sätt att se på framtiden - Ray Baker

De flesta kristna är överens om att Jesus ska komma tillbaka, men utöver det går åsikterna isär när det gäller detaljerna. I detta seminarium presenteras några vanliga sätt att se på tusenårsriket och världshistoriens slutskede.

11. Drömmen om en Jesusrörelse - Richard Hultmar

Richard är pastor i Korskyrkan Stockholm och författare till en bok på samma tema som rubriken. I detta seminarium beskriver han hur en Jesusrörelse i vår tid skulle kunna se ut baserat på den modell som Jesus själv introducerade och startade. Richard delar med sig av sin erfarenhet av församlingsplantering i Sverige och utomlands och ger en glimt av Korskyrkans arbete med missionella initiativ.

12. Får kristna plats i skolan? - Emma Bergkvist, Per Ewert & Micael Grenholm

Varannan kristen elev känner sig kränkt för sin tro i skolan. Flera oberoende studier visar att till och med lärare deltar i hånandet och att detta hänger samman med en sekulär norm i klassrummet. Vad kan vi göra för att förbättra situationen för kristna elever och få resten av samhället att ta dem på allvar? (De medverkande kommer från Ny Generation, Claphaminstitutet och Svenska apologetiksällskapet.)

13. En del av kyrkan är förföljd – är den andra på semester? - Peter Paulsson

Bibeln beskriver kyrkan som en enda kropp där Kristus är huvudet. Vad betyder detta i praktiken när de kristna är världens mest förföljda religiösa grupp och 260 miljoner idag är utsatta för allvarlig förföljelse? Peter Paulsson från organisationen Open Doors Sverige berättar och utmanar.

14. Att läsa Bibeln med gröna glasögon – perspektiv, problem, och potential - David Wiljebrand, Stefan Swärd m fl

Under seminariets första halva introduceras den bibelvetenskapliga forskningen och diskussionen om ”ekologisk” bibeltolkning, samt föreslås konstruktiva perspektiv för ett bibliskt motiverat miljöengagemang. Under andra halvan blir det panelsamtal mellan föredragshållarna från eftermiddagens pass om klimat och miljö på nätverket Kristna naturvetare, under ledning av Stefan Swärd.

Kontakta oss

Vi kommer att göra vårt bästa för att svara så fort som möjligt. Klicka på texten ovan för att maila oss!

Inspelningar

2018

Gemensamma möten

”Ljuset lyser i mörkret” - Stefan Gustavsson

”Följ med och se” - Stefan Gustavsson

”Han har frälst oss från mörkrets välde …” - Cahtrine Nygren

”… och fört oss in i sin älskade Sons rike” - Olof Edsinger

Spår: Apologetik

Introduktion till nätverk för apologetik - Stefan Gustavsson

Conversational Apologetics - Andy Bannister

God’s Existence: Arguments from Consciousness - Andy Bannister

God’s Existence: Arguments from Beauty - Andy Bannister

2019

Gemensamma möten

Den rike mannen och Lasarus (Luk 16:19-31) - Mark Meynell

De onda vingårdsarbetarna (Luk 20:9–19) - Mark Meynell

Att förvalta sina talenter - Olof Edsinger

Spår: Samhällspåverkan

Is the Bible the basis of Western civilization? - Paul Segerstrom

Det förändrade politiska landskapet - Markus Uvell

Mänskliga rättigheter och kristen tro - Per Ewert

Vi gillar olika? Religionsfriheten och det öppna samhällets utmaningar - Jacob Rudenstrand

Utrikespolitikens betydelse för förföljda kristna - David Fieldsend

Spår: Apologetik

Helvetet: en brännande fråga - Ray Baker

Justinus Martyren som apologet - David Nyström

Den apologetiska vägen vidare i Sverige - Mats Selander

Spår: Kristna naturvetare

Finjusteringen är Guds fotspår - Allan Emrén

Spår: Förkunnare

Between two worlds – preaching as bridge building from the Bible to today - Mark Meynell

Predikan i Sverige - Stefan Gustavsson

Understanding and Preaching Parables - Mark Meynell

Seminarier

Apologetik för ungdomar - Tobias Sunnerdahl

Klimatet, miljön och Bibeln – vad ska man egentligen tro? - Stefan Swärd

Hur smart kan en maskin bli? - Stefan Lindholm

Vad kan vi lära av den gammaltestamentliga profettjänsten? - Per Ewert

Nyandlighet och kristen tro - Gunilla Svensson

Vetenskapens kristna rötter - Mats Selander

Skilsmässa och omgifte i kyrkan - Olof Edsinger

Taking the Gospel to Muslims - Sarah Bedi