Uppdrag: Guds Rike

Svenskt ledarforum i Stockholm 22–23 november 2024
Läs mer

Välkommen!

Det är med glädje och förväntan som vi i höst bjuder in till ännu en upplaga av Uppdrag: Guds rike. Konferensen, som hämtar sin inspiration från European Leadership Forum i Polen, är tänkt som en mötesplats för ledare och andra kristna som längtar efter att se Guds rike göra ett avtryck i sin egen samtid.

Utöver de gemensamma samlingarna kommer vi att erbjuda sju olika nätverk (fördjupningsspår): Samhällspåverkan, Apologetik, Kristna naturvetare, Kristet företagande, Själavård, Förkunnare samt Den unga generationen. Genom dessa vill vi vara med och utrusta dig som deltagare till ett liv som gör en skillnad för vårt land. Genom bön, samtal och gemenskap hoppas vi också att vi alla ska få hjälpa varandra till ett växande i tro, frimodighet och glädje i tjänsten.

Platsen för konferensen är Citykyrkan i Stockholm. Priset fram till 3 november är 800 kr, vilket inkluderar all mat och fika utöver fredag lunch. Därefter höjs det till 900 kr. (Halva priset om du bara är med en av dagarna; skriv i så fall detta i din anmälan.) Sista anmälningsdag är 17 november. Kvällsmötena är öppna även för icke konferensdeltagare.

Arrangörer: Svenska Evangeliska Alliansen och Apologia tillsammans med Bibeln idag, Bilda, Claphaminstitutet, Focus Business School, Langham Sverige, Sallux och Världen idag.

Innehållet i seminarierna avser fortfarande förra årets konferens. Ytterligare uppdateringar kommer att ske under sommaren.

Bilda

Since 2011, the activities of Sallux have been financially supported by the European Parliament. The liability for any communication or publication by Sallux, in any form and any medium, rests with Sallux. The European Parliament is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Program

Fredag

Lördag

9:00

Bibelstudium av Amy Orr-Ewing

10:00

Incheckning och fika

10:00

Fika

10:30

Upptakt

10:30

Nätverk

11:00

Bibelstudium av Stefan Gustavsson

12:00

Lunch på stan

12:00

Lunch

13:30

Nätverk

13:30

Nätverk

15:30

Fika

15:30

Fika

16:00

Valbara seminarier

16:00

Storseminarier med Amy Orr-Ewing och Olof Edsinger

17:30

Middag

17:30

Middag

19:00

Kvällsmöte med Amy Orr-Ewing

19:00

Kvällsmöte med Desta Haregot

Fredag

10:00

Incheckning och fika

10:30

Upptakt

11:00

Bibelstudium av Stefan Gustavsson

12:00

Lunch på stan

13:30

Nätverk

15:30

Fika

16:00

Valbara seminarier

17:30

Middag

19:00

Kvällsmöte med Amy Orr-Ewing

Lördag

9:00

Bibelstudium av Amy Orr-Ewing

10:00

Fika

10:30

Nätverk

12:00

Lunch

13:30

Nätverk

15:30

Fika

16:00

Storseminarier med Amy Orr-Ewing och Olof Edsinger

17:30

Middag

19:00

Kvällsmöte med Desta Haregot

Nätverk

(Klicka på ikonerna för mer info!)

Samhällspåverkan

Svenska Evangeliska Alliansen

Apologetik

Apologia

Kristna naturvetare

Claphaminstitutet

Förkunnare

Langham Sverige

Kristet företagande

Focus Business School

Seminarier

Fredag

1. Kyrkans väg mot 2050: att nå de onådda (Øystein Samnøen)

Vad krävs för att kyrkan ska kunna fullfölja missionsuppdraget, och hur ser våra möjligheter att lyckas ut? Välkommen till ett seminarium om att ta evangeliet till de minst nådda och om möjligheter och hinder för den globala kyrkan fram till 2050.
Øystein Samnøen är ledare för NORME, som är SEA:s systerorganisation i Norge.

2. Det nya karismatiska landskapet (Torbjörn Aronson & Wilberforce Bezudde)

Antalet pingstkarismatiska församlingar har på senare tid ökat explosionsartat i Sverige, inte minst i Stockholmsregionen. De flesta leds av pastorer med utländsk bakgrund. I detta seminarium berättar professor Torbjörn Aronson om de internationella kyrkornas roll i huvudstadens de-sekularisering. Pastor Wilberforce Bezudde berättar om det arbete han själv står i centrum av i Citykyrkan Stockholm. (Delvis på engelska.)

3. Förtrycket i frihetens namn (Sofi Lindahl)

Ett seminarium om hur det ser ut på bakgården av den fria aborten. Men också något om surrogatmödraskapets marknad. Hur låter det som tystas i frihetens och rättigheternas namn?

4. Sju missförstådda verser i Bibeln (Jonas Dagson)

Välkommen till ett seminarium om några bibeltexter som ofta citeras, men som inte alltid förstås i enlighet med textens avsikt och sammanhang. Menar till exempel Jesus att han hellre vill att vi ska vara ”kalla” inför honom än att vi är ”ljumma” kristna (Upp 3:16)? Seminariet fokuserar på de överväganden vi behöver göra när vi tar oss an dessa och liknande texter.

5. Bibeln och psyket (Valdemar Landgren)

Vad menar vi med begreppen psykisk sjukdom och psykisk hälsa och ohälsa? Hur ska vi förstå dem utifrån en människosyn grundad på Bibeln och den andliga verkligheten? Valdemar Landgren är medicine dr och ST-läkare i psykiatri.

Lördag

6. Signaturen i cellen (Ola Hössjer)

Hur uppstod livet? Liv bygger på celler med lagrad information som kan bryta ner födoämnen (metabolism) och replikera sig. I detta seminarium går vi igenom hur vår förståelse av cellen har utvecklats fram till idag, från att man på 1800-talet trodde att cellen var enkel, till dagens kunskap om att varje cell är en stad av aktivitet med DNA, RNA, proteiner och andra byggstenar. I takt med att vår kunskap om cellen har utvecklats, har även olika teorier för livets uppkomst avlöst varandra. Ola Hössjer är professor i matematik.

7. Den osynliga verkligheten (Olof Edsinger)

Enligt Bibeln finns det både en synlig och en osynlig skapelse. Den osynliga skapelsen befolkas av olika former av andeväsen, av vilka några är goda – änglarna – medan andra lever i uppror mot sin Skapares vilja – demonerna. Men vad kan vi egentligen veta om dessa? Och vilken skillnad gör Jesu död och uppståndelse för vårt förhållande till ondskan?

8. Vad ska jag svara när mina barn frågar? (Sofia Ödman)

Oavsett ålder söker vi människor svar på livets stora frågor. Om du är förälder eller på annat sätt har barn nära dig vet du att de kan ställa de mest förunderliga frågor. Vad ska vi vuxna svara? Det här seminariet vill hjälpa dig att i samtal med barn och ungdomar kunna förklara och försvara den kristna tron.

9. Församlingstukt – mörkt arv eller viktig församlingsvård? (Per Ewert)

Alla församlingar har någon sorts hantering för uteslutning av medlemmar. Detta var dock mycket vanligare förr än nu. Hur beskrivs detta ämne i Nya testamentet, hur har det praktiserats genom svensk frikyrkohistoria, och hur ska vi se på medlemskap i vårt ofta polariserade frikyrkoklimat idag? Per Ewert berättar utifrån egen tidigare forskning i ämnet.

10. Varför tänker de så där (Ray Baker)

Kristna samfund och traditioner har ofta vitt skilda uppfattningar även om grundläggande frågor som sakramenten, ämbetssyn, försoningen och helgelse. I detta seminarium lägger Ray Baker fram en nyckel som kanske löser mysteriet om varför kristna tänker och gör så olika.

Kontakta oss

Vi kommer att göra vårt bästa för att svara så fort som möjligt.

Inspelningar

2022

2021 (Hösten)

2021 (Våren)

2019

2018