Uppdrag: Guds rike
Svenskt ledarforum i Stockholm
23 - 24:e november 2018

Välkommen till en helt ny konferens!

Det är med glädje och förväntan som vi i höst bjuder in till den första upplagan av Uppdrag: Guds rike. Konferensen, som hämtar sin inspiration från European Leadership Forum i Polen, är tänkt som en mötesplats för ledare och andra kristna som längtar efter att se Guds rike göra ett avtryck i sin egen samtid.

Utöver de gemensamma samlingarna kommer vi att inbjuda till tre olika spår: Samhällspåverkan, Apologetik och Församlingsgrundande. Genom dessa vill vi få bidra till att utrusta dig som deltagare till ett liv som gör en verklig skillnad för vårt land. Genom bön, samtal och gemenskap hoppas vi också att vi alla ska få hjälpa varandra till ett växande i tro, frimodighet och glädje i tjänsten.

Platsen för konferensen är Korskyrkan Stockholm. Priset är 550 kr och sista anmälningsdag är 15 november.

Arrangörer: Svenska Evangeliska Alliansen, Apologia och Korskyrkan Stockholm i samarbete med FG-nätverket och Världen idag


Program

Fredag

 

 
 

10:00

Incheckning och fika

10:30

Upptakt

11:00

Bibeltimme med Stefan Gustavsson
"Ljuset lyser i mörkret" (Joh 1:1–18)

12:00

Lunch på stan

13:30

Spår: Samhälle - Apologetik - FG

15:30

Fika

16:00

Valbara seminarier 1-5

17:30

Middag

19:00

Kvällsmöte med Cahtrine Nygren:
"Han har frälst oss från mörkrets välde..."

20:30

Café

Lördag

09:00

Bibeltimme med Stefan Gustavsson
"Följ med och se" (Joh 1:35–51)

10:00

Fika

10:30

Spår: Samhälle - Apologetik - FG

 

 
 

12:00

Lunch

13:30

Spår: Samhälle - Apologetik - FG

15:30

Fika

16:00

Valbara seminarier 6-10

17:30

Middag

19:00

Kvällsmöte med Olof Edsinger:
"... och fört oss in i sin älskade Sons rike"

20:30

Café

Spår

(Klicka på ikonerna för mer info!)

Samhällspåverkan

Svenska Evangeliska Alliansen

Apologetik

Apologia

Församlingsgrundande

FG-Nätverket

Seminarier

1. Att vara ung kristen i ett sekulärt samhälle - Fredrik Wenell

Förutsättningarna för att vara ung och kristen har förändrat dramatiskt de senaste årtiondena. Det är inte mycket som hjälper dem att hålla fast vid tron. Vad är det som har hänt och hur ser vägen ut framåt?

2. Att bygga en lärjungakultur - Stephanie Neve och Julia Wellstam

Hur skapar vi en kultur av lärjungaskap och lärjungaträning i våra församlingar? Hur kommer vi bort ifrån konsumtionskulturen, för att i stället ge förutsättningar för sann andlig mognad? Utifrån Jesu exempel kommer vi i detta seminarium att titta på hur vi kan bygga en kultur där lärjungar gör lärjungar. Vi kommer även att dela med oss av egna erfarenheter samt ge vidare några verktyg som vi funnit fungerar i en svensk kontext. 

3. Eskatologi – världsfrånvänt eller världstillvänt? - Tomas Nygren

Varför behöver vi en lära om de yttersta tingen? Hur kan det påverka min vardag och tro nu? Vi ser på risker och möjligheter kring en kristen eskatologi.

4. Trinity vs Tahwid - the Concept of God in Christianity and Islam - Andy Bannister

Both Christianity and Islam believe in only one God, but they give very different descriptions of God. Is he a plurality in his own being, a Triune God, or is he Tahwid, an absolute unity without distinctions in his own essence? The consequences of how we answer that question are mind-blowing.

5. Utan Jesus ingen mobiltelefon i fickan - Mats Selander

Många hävdar att det finns en inbyggd konflikt mellan naturvetenskap och kristen tro. Men vetenskapens historia pekar i en annan riktning. Det var den kristna tron som motiverade naturvetenskapens framväxt. Ett angeläget seminarium om förhållandet mellan vetenskap och tro.

6. Evangeliet till muslimer? - Omid Pasbakhsh

Sverige har idag över 800 000 muslimer. Människor som bryr sig om Gud, men som inte känner frälsningen i Jesus. Omid förklarar skillnaderna mellan den islamiska världsbilden och den kristna för att utrusta kristna med medel för att nå muslimer med evangeliet.

7. Synd och skam - Magnus Alphonce

Svarar evangeliet på de frågor som folk har? Vilka frågor har folk egentligen? Vad är kontextualisering och kulturanpassning för något?  Välkommen till ett seminarium på temat syndens konsekvenser – skuld, skam och fruktan – och de sätt som evangeliet om Jesus kan möta verkligt upplevda behov i vår tid.

8. Porr är inte sex – hur hittar vi lösningar? - Meghan Donevan

Talita är en ideell organisation som arbetar förebyggande, uppsökande och rehabiliterande med kvinnor som utnyttjats i prostitution, pornografi och människohandel. Den förebyggande delen av Talitas verksamhet handlar om att upplysa människor i allmänhet och unga i synnerhet om porrens skadeverkningar. Dagens mainstream-pornografi är inget annat än dokumenterad prostitution, och innehåller så mycket våld och kränkningar att det ofta gränsar till ren tortyr. Detta vill Talita sätta stopp för. Under seminariet kommer Talita berätta om både porrkonsumtion och porrproduktion med fokus på vad vi kan göra för att stoppa en alarmerande utveckling.

9. Can Life have Meaning without God? - Andy Bannister

The Western world has to a large extent abandoned God and claimed this to be an act of liberation. But with the death of God other things also tend die, like meaning. An exciting seminar on one of our time’s most daunting questions: Can life have meaning without God?

10. Sanning i en tid av fake news - Martin Helgesson

Vi lever i en tid som beskrivs som postmodern, relativistisk och präglad av fake news. Misstänksamheten växer mot sanningsanspråk. Vad betyder det för oss som kristna? Hur kan vi tala om den kristna tron som sann, när själva sanningsbegreppet är under attack? Hur kan vi lyhörda för vår kultur och de frågor den reser och samtidigt vara trogna anspråken i vår egen tro?

Talare

(Klicka på bilderna för mer info!)

Kontakta oss

Vi kommer att göra vårt bästa för att svara så fort som möjligt.