Uppdrag: Guds rike
Svenskt ledarforum i Stockholm
3 - 4 december 2021

Välkommen!

Det är med glädje och förväntan som vi i höst bjuder in till ännu en upplaga av Uppdrag: Guds rike. Konferensen, som hämtar sin inspiration från European Leadership Forum i Polen, är tänkt som en mötesplats för ledare och andra kristna som längtar efter att se Guds rike göra ett avtryck i sin egen samtid.

Utöver de gemensamma samlingarna kommer vi att erbjuda sex olika nätverk (fördjupningsspår): Samhällspåverkan, Apologetik, Teologi, Kristna naturvetare, Förkunnare och Kristet företagande. Genom dessa vill vi vara med och utrusta dig som deltagare till ett liv som gör en skillnad för vårt land. Genom bön, samtal och gemenskap hoppas vi också att vi alla ska få hjälpa varandra till ett växande i tro, frimodighet och glädje i tjänsten.

Platsen för konferensen är Korskyrkan och Roseniuskyrkan i Stockholm. Priset fram till 14 november är 600 kr, vilket inkluderar all mat och fika utöver fredag lunch. Därefter höjs det till 650 kr. (Halva priset om du bara är med en av dagarna; skriv i så fall detta i din anmälan.) Sista anmälningsdag är 28 november. Pga de nya coronarestriktionerna har vi en gräns på 100 deltagare utöver medverkande, vilket även innebär att vi inte kommer att ha öppna kvällsmöten. Vi kommer dock inte att be att få se några vaccinpass.

Arrangörer: Svenska Evangeliska Alliansen och Apologia tillsammans med Claphaminstitutet, Focus Business School, Korskyrkan Stockholm, Langham Sverige, Sallux och Världen idag.


sponsor logos
focus logo
focus logo

Since 2011, the activities of Sallux have been financially supported by the European Parliament. The liability for any communication or publication by Sallux, in any form and any medium, rests with Sallux. The European Parliament is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Program

Fredag

 

 
 

10:00

Incheckning och fika

10:30

Upptakt

11:00

Bibeltimme med Ewald Ring
"How God Builds His People"

12:00

Lunch på stan

13:30

Nätverk

15:30

Fika

16:00

Valbara seminarier

17:30

Middag

19:00

Kvällsmöte med Per Ewert
"Landet som glömde Gud"

20:30

Café

Lördag

9:00

Bibeltimme med Stefan Gustavsson
"Ingen annan Gud har sår"

10:00

Fika

10:30

Nätverk

 

 
 

12:00

Lunch

13:30

Nätverk

15:30

Fika

16:00

Valbara seminarier

17:30

Middag

19:00

Kvällsmöte med Kristi Mair
"God and the Mystery of Suffering"

20:30

Café

Nätverk

(Klicka på ikonerna för mer info!)

Samhällspåverkan

Svenska Evangeliska Alliansen

Apologetik

Apologia

Teologi

Kristna naturvetare

Claphaminstitutet

Förkunnare

Langham Sverige

Kristet företagande

Focus Business School

Seminarier

Fredag:

1. (INSTÄLLT) Drömmen om en Jesusrörelse - Richard Hultmar

Richard är pastor i Korskyrkan Stockholm och författare till en bok på samma tema som rubriken. I detta seminarium beskriver han hur en Jesusrörelse i vår tid skulle kunna se ut baserat på den modell som Jesus själv introducerade och startade. Richard delar med sig av sin erfarenhet av församlingsplantering i Sverige och utomlands och ger en glimt av Korskyrkans arbete med missionella initiativ.

2. Hur fick vi Nya testamentets kanon? - Stefan Gustavsson

Samtliga kristna kyrkor är överens om att det är 27 olika skrifter som tillsammans utgör det vi kallar för Nya testamentet. Men varför just de texterna och inte andra? Var det kyrkan som gjorde urvalet – eller hur gick det till när vi fick NT?

3. Mannen som kvinnans huvud – vad betyder det? - Olof Edsinger

På två ställen i Nya testamentet talas det om mannen som kvinnans ”huvud”. Hur detta uttryck ska tolkas har dock varit föremål för intensiv debatt – också bland evangelikala teologer. Vilka är de vanligaste synsätten, och vilka konsekvenser får de för mannens och kvinnans relationer i familj och församlingsliv? Hur relaterar apostelns ord till Bibelns undervisning om mannen och kvinnan som jämlika?

4. Trafficking – ett inifrånperspektiv från Aten - Eva-Lena Hellmark

Eva-Lena Hellmark arbetar i Aten, Grekland, med organisationen Threads of Hope, som ger kvinnor som är utsatta eller i riskzonen för människohandel möjlighet till egen försörjning. I detta seminarium berättar hon om hur människohandeln ser ut och om hur vi som kristna kan bidra till en förändring.

5. Utmaningen från islam: Vad betyder den för Europa? - Omid Pasbakhsh

Är islam förenlig med det västerländska samhället? Utgör islamiska värderingar ett hot mot västerländska ideal? Hur ska kristna bemöta utmaningen som kommer från en växande muslimsk befolkning i Europa?

6. Vilken plats har kristet företagande i kyrkan, missionen och samhället? - Marco Strömberg

Företagandet är motorn i ett fungerande samhälle. Det förser oss med varor och tjänster som möter människors behov, samtidigt som det ger möjlighet till arbete och försörjning. I Focus Business School tror vi att kristna har en kallelse att vara salt och ljus i näringslivet genom rättfärdigheten i Kristus samt genom att bekämpa fattigdom genom jobbskapande. Som företagare har vi dessutom en unik möjlighet att finansiera Guds verk i den tid vi lever i. Oavsett vad du själv jobbar med är du välkommen att låta dig inspireras av det kristna företagandets grunder! (Repris från nätverket Kristna företagare.)

Lördag:

7. Unbelievers’ Apathy to the Gospel - Kristi Mair

Do you have friends who find your faith as bland and as uninteresting as watching paint dry? Do they glaze over when you mention Jesus and try to steer the conversation away from Him? How can we share the goodness of the gospel with those who are apathetic without becoming apathetic ourselves? In this seminar, we will seek to understand our apathetic friends and explore how we can practically engage them with the gospel during this pandemic and beyond. (Repris från Apologetiknätverket.)

8. Låt ditt rike komma: Olika sätt att se på framtiden - Ray Baker

De flesta kristna är överens om att Jesus ska komma tillbaka, men utöver det går åsikterna isär när det gäller detaljerna. I detta seminarium presenteras några vanliga sätt att se på tusenårsriket och världshistoriens slutskede.

9. Att läsa Bibeln med gröna glasögon – perspektiv, problem, och potential - David Wiljebrand, Stefan Swärd m fl

Under seminariets första halva introduceras den bibelvetenskapliga forskningen och diskussionen om ”ekologisk” bibeltolkning, samt föreslås konstruktiva perspektiv för ett bibliskt motiverat miljöengagemang. Under andra halvan blir det panelsamtal mellan föredragshållarna från eftermiddagens pass om klimat och miljö på nätverket Kristna naturvetare, under ledning av Stefan Swärd.

10. En del av kyrkan är förföljd – är den andra på semester? - Peter Paulsson

Bibeln beskriver kyrkan som en enda kropp där Kristus är huvudet. Vad betyder detta i praktiken när de kristna är världens mest förföljda religiösa grupp och 260 miljoner idag är utsatta för allvarlig förföljelse? Peter Paulsson från organisationen Open Doors Sverige berättar och utmanar.

11. Själavård och det kristna hoppet - Lars-Göran Sundberg

Känslor av oro, hopplöshet och vanmakt inför klimathotet, brottsligheten och andra existentiella frågor tillhör många människors vardag. När dessa upplevelser ställs på sin spets kan de följas av destruktiva beteenden. Vi utforskar på vilket sätt en själavård förankrad i det kristna hoppet i Jesus Kristus kan – mitt i den mörka samtidsteckningen av vår kultur – ge livsmod och bärkraft för livet.

12. Att dela tron i hemmet - Sofia Ödman

Kristna föräldrar vill gärna ge tron vidare till sina barn, men det kan vara svårt att veta hur. Hur kan familjer hitta tid, struktur och språk i vardagen för att fundera kring livets stora frågor? Ett seminarium för dig som själv är förälder, jobbar med barn, unga och familjer i församlingen eller helt enkelt brinner för att ge tron vidare.

Kontakta oss

Vi kommer att göra vårt bästa för att svara så fort som möjligt. Klicka på texten ovan för att maila oss!

Inspelningar

2018

Gemensamma möten

”Ljuset lyser i mörkret” - Stefan Gustavsson

”Följ med och se” - Stefan Gustavsson

”Han har frälst oss från mörkrets välde …” - Cahtrine Nygren

”… och fört oss in i sin älskade Sons rike” - Olof Edsinger

Spår: Apologetik

Introduktion till nätverk för apologetik - Stefan Gustavsson

Conversational Apologetics - Andy Bannister

God’s Existence: Arguments from Consciousness - Andy Bannister

God’s Existence: Arguments from Beauty - Andy Bannister

2019

Gemensamma möten

Den rike mannen och Lasarus (Luk 16:19-31) - Mark Meynell

De onda vingårdsarbetarna (Luk 20:9–19) - Mark Meynell

Att förvalta sina talenter - Olof Edsinger

Spår: Samhällspåverkan

Is the Bible the basis of Western civilization? - Paul Segerstrom

Det förändrade politiska landskapet - Markus Uvell

Mänskliga rättigheter och kristen tro - Per Ewert

Vi gillar olika? Religionsfriheten och det öppna samhällets utmaningar - Jacob Rudenstrand

Utrikespolitikens betydelse för förföljda kristna - David Fieldsend

Spår: Apologetik

Helvetet: en brännande fråga - Ray Baker

Justinus Martyren som apologet - David Nyström

Den apologetiska vägen vidare i Sverige - Mats Selander

Spår: Kristna naturvetare

Finjusteringen är Guds fotspår - Allan Emrén

Spår: Förkunnare

Between two worlds – preaching as bridge building from the Bible to today - Mark Meynell

Predikan i Sverige - Stefan Gustavsson

Understanding and Preaching Parables - Mark Meynell

Seminarier

Apologetik för ungdomar - Tobias Sunnerdahl

Klimatet, miljön och Bibeln – vad ska man egentligen tro? - Stefan Swärd

Hur smart kan en maskin bli? - Stefan Lindholm

Vad kan vi lära av den gammaltestamentliga profettjänsten? - Per Ewert

Nyandlighet och kristen tro - Gunilla Svensson

Vetenskapens kristna rötter - Mats Selander

Skilsmässa och omgifte i kyrkan - Olof Edsinger

Taking the Gospel to Muslims - Sarah Bedi

2021 (våren)

Gemensamma möten

Den yttersta tiden - Richard Hultmar & Olof Edsinger

Jesu återkomst – varför dröjer han? - Stefan Gustavsson

Seminarier

Forever young? En kritik av transhumanismen - Stefan Lindholm

Feminismens tre vågor – och deras påverkan på västvärlden - Olof Edsinger