Uppdrag: Guds rike
Svenskt ledarforum i Stockholm
20 - 21:e november 2020

Välkommen!

Det är med glädje och förväntan som vi i höst bjuder in till den tredje upplagan av Uppdrag: Guds rike. Konferensen, som hämtar sin inspiration från European Leadership Forum i Polen, är tänkt som en mötesplats för ledare och andra kristna som längtar efter att se Guds rike göra ett avtryck i sin egen samtid.

Utöver de gemensamma samlingarna kommer vi att erbjuda sex olika nätverk (fördjupningsspår): Samhällspåverkan, Apologetik, Teologi, Kristna naturvetare, Förkunnare och Kristet företagande. Genom dessa vill vi vara med och utrusta dig som deltagare till ett liv som gör en skillnad för vårt land. Genom bön, samtal och gemenskap hoppas vi också att vi alla ska få hjälpa varandra till ett växande i tro, frimodighet och glädje i tjänsten.

Platsen för konferensen är Korskyrkan Stockholm. Priset fram till 1 november är 600 kr, vilket inkluderar all mat och fika utöver fredag lunch. Därefter höjs det till 650 kr. (Halva priset om du bara är med en av dagarna; skriv i så fall detta i din anmälan.) Sista anmälningsdag är 15 november. Kvällsmötena är öppna även för icke konferensdeltagare, och vi återkommer om coronaläget skulle påverka möjligheterna att genomföra programmet som planerat.

Arrangörer: Svenska Evangeliska Alliansen och Apologia tillsammans med Claphaminstitutet, Focus Business School, Korskyrkan Stockholm, Langham Sverige och Världen idag.


sponsor logos
focus logo

Program

Fredag

 

 

10:00

Incheckning och fika

10:30

Upptakt

11:00

Bibeltimme

12:00

Lunch på stan

13:30

Nätverk

15:30

Fika

16:00

Valbara seminarier

17:30

Middag

19:00

Kvällsmöte

20:30

Café

Lördag

09:00

Bibeltimme

10:00

Fika

10:30

Nätverk

 

 

12:00

Lunch

13:30

Nätverk

15:30

Fika

16:00

Valbara seminarier

17:30

Middag

19:00

Kvällsmöte

20:30

Café

Nätverk

(Klicka på ikonerna för mer info!)

Samhällspåverkan

Svenska Evangeliska Alliansen

Apologetik

Apologia

Teologi

Kristna naturvetare

Claphaminstitutet

Förkunnare

Langham Sverige

Kristet företagande

Focus Business School

Kontakta oss

Vi kommer att göra vårt bästa för att svara så fort som möjligt. Klicka på texten ovan för att maila oss!

Inspelningar

2018

Gemensamma möten

”Ljuset lyser i mörkret” - Stefan Gustavsson

”Följ med och se” - Stefan Gustavsson

”Han har frälst oss från mörkrets välde …” - Cahtrine Nygren

”… och fört oss in i sin älskade Sons rike” - Olof Edsinger

Spår: Apologetik

Introduktion till nätverk för apologetik - Stefan Gustavsson

Conversational Apologetics - Andy Bannister

God’s Existence: Arguments from Consciousness - Andy Bannister

God’s Existence: Arguments from Beauty - Andy Bannister

2019

Gemensamma möten

Den rike mannen och Lasarus (Luk 16:19-31) - Mark Meynell

De onda vingårdsarbetarna (Luk 20:9–19) - Mark Meynell

Att förvalta sina talenter - Olof Edsinger

Spår: Samhällspåverkan

Is the Bible the basis of Western civilization? - Paul Segerstrom

Det förändrade politiska landskapet - Markus Uvell

Mänskliga rättigheter och kristen tro - Per Ewert

Vi gillar olika? Religionsfriheten och det öppna samhällets utmaningar - Jacob Rudenstrand

Utrikespolitikens betydelse för förföljda kristna - David Fieldsend

Spår: Apologetik

Helvetet: en brännande fråga - Ray Baker

Justinus Martyren som apologet - David Nyström

Den apologetiska vägen vidare i Sverige - Mats Selander

Spår: Kristna naturvetare

Finjusteringen är Guds fotspår - Allan Emrén

Spår: Förkunnare

Between two worlds – preaching as bridge building from the Bible to today - Mark Meynell

Predikan i Sverige - Stefan Gustavsson

Understanding and Preaching Parables - Mark Meynell

Seminarier

Apologetik för ungdomar - Tobias Sunnerdahl

Klimatet, miljön och Bibeln – vad ska man egentligen tro? - Stefan Swärd

Hur smart kan en maskin bli? - Stefan Lindholm

Vad kan vi lära av den gammaltestamentliga profettjänsten? - Per Ewert

Nyandlighet och kristen tro - Gunilla Svensson

Vetenskapens kristna rötter - Mats Selander

Skilsmässa och omgifte i kyrkan - Olof Edsinger

Taking the Gospel to Muslims - Sarah Bedi