Kristet företagande

Ett av de största mänskliga behoven av idag är arbete och de som skapar detta är företag. Utan arbete har människor ingen försörjning och med det följer misär och utsatthet. Därför spelar företagare en viktig roll både för samhället och för Gud. Vi är satta att vara förvaltare av hans skapelse och de gåvor Gud har gett oss. När vi lever de gåvor Gud har gett oss blir vi till välsignelse både i andlig och i praktisk bemärkelse. Det latinska ordet för kallelse är vocatio, ur vilket det engelska ordet för yrke kommer, vilket pekar på att du kan leva ut Guds kallelse också i ditt yrkesliv. 

Idag tror vi att Gud vill resa upp en ung generation av företagare som är skickliga i sitt arbete genom att förhärliga Gud genom sina gåvor och som gör tillvaron bättre och möter behov genom att driva företag som gör en skillnad. I nätverket kommer vi att dela med oss av våra erfarenheter, nätverka och stötta dig i att växa i din företagsdröm. 

Nätverket arrangeras av Focus Business School
(länk: http://focusbusinessschool.org).