Kristet företagande

Ett av de största mänskliga behoven av idag är arbete och de som skapar detta är företag. Utan arbete har människor ingen försörjning och med det följer misär och utsatthet. Därför spelar företagare en viktig roll både för samhället och för Gud. Vi är satta att vara förvaltare av hans skapelse och de gåvor Gud har gett oss. När vi lever de gåvor Gud har gett oss blir vi till välsignelse både i andlig och i praktisk bemärkelse. Det latinska ordet för kallelse är vocatio, ur vilket det engelska ordet för yrke kommer, vilket pekar på att du kan leva ut Guds kallelse också i ditt yrkesliv.

Fredag

13.30–14.20   Företagande – tjäna Gud (André Andersson)

Frågor och samtal

14.40–15.30   Företagande – tjäna Gud (Göran Reierstam)

Lördag

10.30–11.15   A Christian-relational approach to the economy (Johannes de Jong, Sallux)

11.15–12.00   Samtal och bön

13.30–14.50   Företagande – andlighet och moral (Marco Strömberg)

15.00–15.30   Avslutande diskussion

Nätverket arrangeras av Focus Business School
(länk: http://focusbusinessschool.org).