KRISTNA NATURVETARE

På vilka sätt kan kristna naturvetare uppmuntra varandra och via sitt arbete vara med och utbreda Guds rike, styrka tilltron till Bibeln och vara en röst i samhällsdebatten? I detta nätverk kommer fokus att ligga på hur Bibeln och den kristna tron har påverkat naturvetenskaperna, både historiskt och i dag.

Medverkande: Jan Blomgren, Per Eriksson, Samuel Lampa, Alister McGrath och Martin Sahlén.

Fredag 13:30–15:30

Gör Gud comeback i vetenskapen? (Jan Blomgren)

Kristen i vetenskapssamhället (Per Eriksson)

Lördag 10.30–12:00 (tillsammans med Apologetiknätverket)

Naturvetenskap och kristen tro (Alister McGrath)

Lördag 13.30–15.30

Om pilkastning, urmakeri, katedralbyggen och måleri: universums struktur, synbara finjustering, och skapelsens Gud (Martin Sahlén)

RNA-världen – populär teori på lös grund (Samuel Lampa)