KRISTNA NATURVETARE

I nätverket för kristna naturvetare fördjupar vi oss i förhållandet mellan Skaparen och det skapade och hur vi genom naturvetenskapen kan lära oss mer om Guds verk. I år kommer vi särskilt att fördjupa oss i den aktuella debatten om Adam och Eva: hur vi ska förstå Bibelns beskrivning av dessa personer och vad naturvetenskapen kan lära oss i frågan. Vi kommer även att titta närmare på om matematiken har något att säga oss om Gud.

Medverkande: Sebastian Ibstedt, Jesper Kronhamn, Göran Schmidt, Christoffer Skogholt och Tobias Sunnerdahl.