KRISTNA NATURVETARE

På vilka sätt kan kristna naturvetare uppmuntra varandra och via sitt arbete vara med och utbreda Guds rike, styrka tilltron till Bibeln och vara en röst i samhällsdebatten? I detta nätverk kommer fokus att ligga på hur Bibeln och den kristna tron har påverkat naturvetenskaperna, både historiskt och i nutid. I år kommer vi särskilt att fördjupa oss inom vetenskapens möjligheter och begränsningar och på vilka sätt vetenskapen kan ge stöd för att det finns en skapare.

Fredag

13:35–14:30   Är Intelligent Design och skapelsetro vetenskap? (Ola Hössjer)

14:35–15:30   Vikten av kritisk prövning inom vetenskap och kristen tro (Peter Stenumgaard)

 

Lördag

10:30–11:15   Design vs Darwin (Rope Kojonen)

11:15–12:00   Finding Design after Darwin (Zachary Ardern)

13:30–14:15   Intelligent Design: A Theological and Philosophical Critique (Christoffer Skogholt)

14:20–15:30   Panelsamtal och avslutning