SAMHÄLLSPÅVERKAN

Religionens påverkan på det svenska samhället diskuteras som aldrig förr – även om det främst är islams roll som är i fokus. I samhällspåverkanspåret kommer vi att samtala vidare både om detta och om det svenska samtalsklimatet i stort. Inte minst kommer vi att titta närmare på vilka mänskliga rättigheter vi faktiskt har, liksom på argumenten för och emot ett lagstadgat hädelseförbud. Vad kan vara en genomtänkt kristen röst i allt detta? Och på tal om samhällsutvecklingen: Hur ska vi förhålla oss till den nya tekniken, som även den kan bli ett hot såväl mot integriteten som mot religionsfriheten?

Fredag

13.30–14.20   Den svenska åsiktskorridoren – historia och nutid (Olof Edsinger)

14.40–15.30   Våra fundamentala rättigheter inom EU (Johannes de Jong)

Lördag

10.30–11.15   Hädelselagstiftning – varför inte? (Jacob Rudenstrand)

11.15–12.00   Samtal och bön

13.30–14.50   Den nya AI-tekniken – möjlighet och hot (Stefan Lindholm)

15.00–16.00   Avslutande diskussion