Själavård

Kristen tro handlar inte bara om att tro på det som är sant. Det handlar om att leva i sanningen och att tillämpa Guds vilja och ord på sitt eget hjärta och privata liv. Tron måste bli djupt personlig. Därför är själavården en omistlig del i den kristnes liv och i en fungerande kristen församling. Själavårdsnätverket finns till för att inspirera och utrusta ledare och lekmän i syfte att få den kristna själavården att blomma i svensk kristenhet. Det vänder sig både till dig som redan fungerar i själavård och till dig som önskar komma in i någon typ av själavårdsfunktion.

Själavårdsnätverket leds av Gunilla Ludvigsson som är själavårdare i KRIS (Kristna Själavårdsinstitutet) och Mats Selander som undervisar i själavård i Apologia. Huvudföreläsare detta år är Henrik Gustavsson, med mångårig erfarenhet som psykolog och terapeut kopplad till Modum Bad i Norge.

Fredag

13.30–13.45 Intro

13.45–14.30 Föredrag 1: ”Det handlar om relationer” – Gunilla Ludvigsson

14.30–15.15 Föredrag 2: ”En biblisk själavårdsmodell” – Mats Selander

15.15–15.30 Frågestund för båda föredragen

Lördag

10.30–11.15 Föredrag 3: ”Relationen mellan teologi – psykologi/själavård – terapi” – Henrik Gustavsson

11.15–12.00 Föredrag 4: ”Vad krävs av en själavårdare/terapeut?” – Henrik Gustavsson

13.30–14.15 Föredrag 5: ”Varför mår vi dåligt? – ett teologiskt perspektiv på psykologi och psykisk ohälsa – Henrik Gustavsson

14.15–15.00 Föredrag 6: ”Vad innebär det i praktiken? – exempel på psykiska problem” – Henrik Gustavsson

15.00–15.30 Panelsamtal